خانه / آیفونها / نصب آیفون تصویری سیماران
سیم بندی آیفون سیماران فراز با سوییچر داخلی
سیم بندی فراز با سوییچر داخلی

نصب آیفون تصویری سیماران

<!— wp:paragraph –>

آیفون های سیماران یکی از با کیفیت ترین آیفونهای موجود در بازار ایران می باشند. این شرکت ایرانی در مدل هایی که اخیرا وارد بازار کرده است از چند مدل پنل تصویری رو نمایی کرده است که ما روش های نصب این مدل پنل ها را به شما آموزش می دهیم.

 1. نصب پنل های تک واحدی سیماران
 2. نصب پنل های آیفون طرح فراز
 3. نصب پنل های آیفون طرح فوژان

نصب پنل های تک واحدی آیفون تصویری سیماران

آیفون سیماران از سیستم چهار سیمه پشتیبانی می کند و همین امر سبب گردیده تا این آیفون محبوب را بتوان با دیگر برندهای آیفون نصب کرد که در انتهای مطلب مدل هایی که با یکدیگر برند ها نصب می شوند را نام خواهیم برد.

در پنل های یک یا چند واحدی سیماران اتصالات پشت مانیتور داخل واحد و اتصالات پشت پنل بیرونی آیفون تصویری را باید به خوبی بشناسیم تا در امر نصب حرفه ای تر عمل کنیم.

اتصالات در نصب آیفون تصویری سیماران

در ابتدا نگاهی به پشت آیفون تصویری سیماران می اندازیم.

پشت آیفون تصویری سیماران جهت نصب
پشت آیفون تصویری سیماران

اتصالات مربوط به پنل

 1. رنگ سبز یا اتصال اول : مربوط به فرمان زنگ به آیفون داخلی و درب بازکن ( به طور کلی انتقال صدا)
 2. رنگ بنفش یا سیم شماره دوم مربوط به منفی شبکه
 3. رنگ قرمز یا سیم شماره سه مربوط به مثبت شبکه ( انتقال ولتاژ به پنل )
 4. رنگ قهوه ای یا سیم شماره چهارمربوط به تصویر آیفون
 5. رنگ زرد جهت مثبت تغذیه ۱۲ ولت
 6. رنگ آبی جهت منفی تغذیه ۱۲ ولت
 7. رنگ مشکی مشترک شاستی های زنگ
 8. و دو سیم L1 , L2 جهت سیستم درب بازکن می باشند.

اتصالات مربوط به مانیتور

 • رنگ سبز یا اتصال اول : مربوط به فرمان زنگ به آیفون داخلی و درب بازکن ( به طور کلی انتقال صدا)
 • رنگ بنفش یا سیم شماره دوم مربوط به منفی شبکه
 • رنگ قرمز یا سیم شماره سه مربوط به مثبت شبکه ( انتقال ولتاژ به پنل )
 • رنگ قهوه ای یا سیم شماره چهارمربوط به تصویر آیفون
 • سیم آخر جهت زنگ ( مربوط به آیفون های دارای سوییچر داخلی)
توجه

قبل هر توضیحی در نصب آیفو های سیماران توجه داشته باشید که در این مدل از آیفون های تصویری تغذیه پنل از برق داخل واحد ها و به عبارتی از مانیتورهای داخلی تغذیه می شود و همین امر سبب افت کیفیت تصویر می گردد.

پس توصیه بنده به شما جهت کیفیت بیشتر دوربین پنل در نصب این مدل آیفون تصویری سیماران استفاده از ترانس تغذیه مجزا ۱۲ ولت DC جهت تغذیه پنل می باشد.

حال کاملا روش نصب یک واحد آیفون تصویری سیماران بسیار راحت است فقط کافیست تا مدار را به صورت شکل زیر نصب نمایید.

در شکل زیر روش نصب آیفون سیماران بدون سوییچر داخلی را مشاهده می کنید. و در صورتی که آیفون داخلی واحد دارای سوییچر داخلی باشد و سوکت آن پنج رشته سیم داشته باشد کافیست تا سیم شماره پنج از پشت مانیتور به سیم کال در پشت پنل تصویری سیماران نصب گردد.

نصب تک واحدی آیفون تصویری سیماران
نصب تک واحدی آیفون سیماران

نصب ﭘﻨﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻓﻮژان ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ واﺣﺪ

در این روش نصب آیفون تصویری سیماران شما از هر دو مدل مانیتور با سوییچر داخلی و مانیتور بدون سوییچر داخلی می توانید استفاده کنید.

 • نصب آیفون سیماران با سوییچر داخلی
 • نصب آیفون سیماران بدون سوییچر داخلی ( استفاده از سوییچر تکی )

نصب ﭘﻨﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻓﻮژان ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ واﺣﺪ

بدین صورت که اگر آیفون دارای سوییچر داخلی باشد همان چهار رشته مشترک به سیم های یک و دو و سه و چهار هر واحد متصل گردیده و سیم شماره پنج مستقیما به سیم CALL 1 در پشت پنل وصل می گردد.

در این حالت دیپ سوییچر را در حالت ON قرار دهید این بدین معناست که سوییچر داخلی فعال می باشد.

 
نصب ﭘﻨﻞ آیفون ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻓﻮژان سیماران ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ واﺣﺪ با مانیتورهای سوییچر داخلی
سیم بندی سیماران

این روش با صرف نظر از اقتصادی بودنش بالای چهار واحد با نویز بسیار زیادی مواجه میشوید و اصلا توصیه نمیشود.

نصب ﭘﻨﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻓﻮژان ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ واﺣﺪ با مانیتورهای بدون سوییچر داخلی

اگر آیفون تصویری سیماران خریداری شده فاقد سوییچر داخلی می باشد نیاز است تا به ازای هر واحد یک عدد سوییچر تکی خریداری شود و در پشت هر پنل مانند تصویر زیر نصب گردد.

نمونه ای از سوییچر های تکی را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

سوییچر تکی آیفون تصویری
سوییچر تکی

نحوه نصب به صورت زیر می باشد.

نصب پنل آیفون تصویری سیماران
پنل تصویری سیماران

توجه کنید که با اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﯿﺘﻮان از ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺑﺮای ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺑﻌﻼوه ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎ، ﺳﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ مانند شکل زیر دﯾﭗ ﺳﻮﺋﯿﭽﻬﺎ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﭙﺮﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر را در ﺣﺎﻟﺖ off ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

پشت آیفون تصویری جهت نصب
پشت آیفون

این روش با صرف نظر از اقتصادی بودنش بالای چهار واحد با نویز بسیار زیادی مواجه میشوید و اصلا توصیه نمیشود.

نصب ﭘﻨﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی سیماران ﻃﺮح ﻓﺮاز

این را حتما در نظر بگیرید که ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﭘﻨﻠﻬﺎی ﺑﺪون ﺳﻮﺋﯿﭽﺮ ﻓﺮاز ﻣﻄﺎﺑﻖ با ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﭘﻨﻠﻬﺎی ﻃﺮح ﻓﻮژان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

در مدل فراز بدون سوییچر داخلی پنل درب برق تغذیه خود را از داخل واحدها میگیرد و همین امر باعث کمتر بودن کیفیت تصویر در پنل می شود و به همین علت است که سری های جدیدی یعنی همراه با سوییچر داخلی را تولید نموده که در این مدل برق پنل درب از ترانس تغذیه شده و به همین علت دارای کیفیت تصویر بیشتری نصب به مدل بدون سوییچر هستند.

مدل بدون سوییچر دارای یک مزیت بیشتری است و در واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ازدﺣﺎم ﺳﯿﻤﻬﺎ در ﭘﺸﺖ ﭘﻨﻞ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺑﺪون ﺳﻮﺋﯿﭽﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

تصویر زیر ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی مدل فراز را نمایش می دهد.

سیم بندی آیفون سیماران فراز با سوییچر داخلی جهت نصب
سیم بندی فراز با سوییچر داخلی

نصب حافظه تصویر آیفون سیماران

حافظه تصویری داخلی هستند از قیمت بسیار بالایی برخوردارند. آیفونهایی مانند تکنما از حافظه کلی پشتیبانی میکنند بدین صورت که یک عدد حافظه تصویری در مسیر کابل کشی قرار گرفته و به همه واحدها حجمی را جهت ذخیره عکس ها اختصاص میدهد.

در آیفون سیماران نصب حافظه تصویری بسیار راحت بوده و به شکل زیر میباشد.

این حافظه جانبی به صورت کشوئی در کنار مانیتور قرار میگیرد و با یک کانکتور ۷تائی به آن متصل میشود.

نصب حافظه تصویر آیفون سیماران
نصب حافظه تصویر سیماران

جهت نصب و تعمیرات تخصصی آیفون های در تهران می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید. مهندس میرزاده ۰۹۱۲۰۶۱۰۶۵۸

کاراتو به گروه مهندسی ما بسپار !! به مهندسین برق تهران !!!

خوب بود - ۸۷%

۸۷%

نظرسنجی

ما یک گروه از مهندسین برق و جوون تهران هستیم که تمام کاراتون رو با ضمانت کتبی انجام میدیم.... اگه توی سایت ما عضو بشی برات یه کد ارسال میشه که میتونی با اون کد ۱۵% تخفیف بگیری 🙂 !! خیالتون راحت 🙂

User Rating: Be the first one !
این مطلب را ارسال کنید

درباره‌ی مصطفی میرزاده

اینجانب مصطفی میرزاده در حال حاظر کلیه پروژه های برقی نظیر آیفونهای تصویری- دوربینهای مدار بسته- آنتن های مرکزی ثابت و گردان- طراحی تابلو برق- تعمیرات و نگه داری موتورخانه- و کلیه امور برقی- را تحت مدیریت اینجانب بر عهده گرفته و اجرا مینمایم جهت هماهنگی و کارشناسی رایگان با ما تماس حاصل فرمایید 09120610658

همچنین ببینید

تعمیر زنگ آیفون تصویری کوماکس

تعمیرات آیفون تصویری سوزوکی

آیفون تصویری سوزوکی برندی معروف در زمینه آیفون های تصویری در ایران است. بر خلاف …

لطفا دیدگاه خود را بگذارید :)

avatar
  اشتراک در  
اشاره به موضوع
Call Now Buttonجهت کارشناس رایگان تماس بگیرید
گروه مهندسی سریر تصویر. گروهی جوان از مهندسین برق تهران هستیم. بهترین تبلیغمون کار خوبه!! ...
+